Adient zaměstnává ve svých šesti závodech v ČR více než 4 300 zaměstnanců. V rámci ČR se specializuje především na výrobu autosedaček – od návrhu designu a výroby textilií, přes šití textilních i kožených potahů až po finální kompletaci a montáž sedaček.

Management Česká Lípa

Tomáš Šimůnek

Ředitel závodu

Česká Lípa

Tomáš Šimůnek

V roce 1992 jsem nastoupil do společnosti se záměrem pracovat v oddělení zásobování. Prvních několik měsíců jsem působil jako administrativní pracovník a vypomáhal v ostatních útvarech. Mým prvním větším úkolem bylo do nově vzniklé skladové databáze zadat veškerá data týkající se materiálů, jejich pohybů a zásob. V oddělení zásobování jsem postupem času připravoval kompletní vývozní dokumentaci pro celní řízení, neboť ČR tehdy nebyla ještě součástí EU a náš závod dodával potahy do Belgie.

Organizoval a dohlížel jsem nad včasností nakládek kamiónů. Své působení ve společnosti jsem přerušil nástupem na roční vojenskou službu. Po výkonu vojenské služby jsem se vrátil do oddělení logistiky. Začal jsem samostatně zajišťovat celý tok materiálu, od objednávání u dodavatelů, přes zpracování výrobních plánů až po expedici k zákazníkům. Jako člen zlepšovatelského týmu jsem měl možnost navštívit sesterský závod v Portugalsku. V průběhu následujících 12 let jsem pracoval na všech projektech, které prošly závodem v České Lípě (Opel, Škoda, VW, Seat, Ford, Honda). Zdokonaloval jsem se v komunikaci s dodavateli a velkým přínosem pro můj rozvoj byla i komunikace se zákazníky, obzvláště v anglickém jazyce. V Jižní Africe jsem spolu s mezinárodním týmem zaváděl logistický software. Jako logistický koordinátor jsem spolupracoval s ostatními útvary, především s technickým, výrobním a s útvarem kvality. Spolu s oddělením kvality, jehož součástí je vstupní kontrola, jsem se zúčastnil několika procesních auditů u dodavatelů.

V roce 2006 jsem dostal nabídku na pozici ředitele kvality, která byla opravdovou výzvou a „novým“ začátkem. S ohledem na mé předchozí zaměření to byla velká změna. Znal jsem interní procesy, dodavatele a zákazníky, ale o systémové kvalitě jsem toho příliš nevěděl. Abych byl skutečně platným členem oddělení kvality, věnoval jsem značné úsilí studování specifických požadavků zákazníků, norem, interní dokumentace a „zákonů“ kvality. Absolvoval jsem řadu externích školení. Poprvé jsem měl možnost řídit tým lidí, který se s přechodem na třetí směnu ještě rozšiřoval. Značnou výhodou mi byl velmi zkušený tým. Zároveň v této době nastával i dlouhodobý technologický rozvoj společnosti. Příkladem může být zavedení CNC střihacích strojů. Náš závod se tak stal celosvětově vyspělým výrobcem autopotahů. Součástí pozice ředitele kvality je několik dalších funkcí, které jsem zastával, ať z pohledu systémové kvality, z pohledu zákazníka či z pohledu certifikačních orgánů.

Na podzim roku 2016 jsem byl jmenován ředitelem závodu.

Velmi komplexní činnost v útvaru logistiky mi umožnila rozhled jak v interních procesech, tak v procesech výroby u dodavatelů a u zákazníků. Dodnes čerpám z této zkušenosti. Oddělení kvality mi přineslo výrazný posun po odborné stránce, pochopení požadavků zákazníků a zaměření se na jejich spokojenost. Pozice ředitele závodu mě naplňuje svou rozmanitostí a zároveň potřebnou znalostí finančních toků. V této pozici jsem si ještě více uvědomil lidský rozměr charakteru práce šití autopotahů a s tím spojené personální otázky. Nedílnou součástí jsou pravomoci, ale také velká zodpovědnost. Společnost Adient mi nabídla seberealizaci a zdokonalení se v mnoha oblastech.

Lubomír Wagenknecht

Výrobní ředitel

Česká Lípa

Lubomír Wagenknecht

Do firmy Adient (v minulosti Johnson Controls) jsem nastoupil v roce 1993. V tu dobu mně ani v koutku duše nenapadlo, že této firmě zasvětím celý prozatímní pracovní život, tedy skoro 25 let. To, že jsem ve firmě tak dlouho, svědčí o jejím fungujícím vedení a šikovnosti všech, kteří v ní pracují. Firma mi totiž umožnila z mé prvotní pozice, výrobní dělník, postoupit až ke stávající pozici výrobního ředitele, přičemž mi poskytla vše potřebné pro tento kariérní postup. Velmi si vážím všech, kteří se podíleli a podílejí na skvělém fungování firmy Adient a jsem velmi rád, že svou prací mohu přispět ke skvělým výsledkům naší firmy.

Andrea Ježková

Personální ředitelka

Česká Lípa

Andrea Ježková

Do naší firmy jsem nastoupila jako čerstvá absolventka bez pracovních zkušeností v roce 1993. Firma se v té době velmi rozrůstala a já byla přijata na personální oddělení. O personalistice jsem téměř nic nevěděla, ale díky trpělivé kolegyni a moudrému šéfovi se ze mě postupně stal odborník.

S přestávkou strávenou na mateřské dovolené pracuji v personalistice dosud. Za podpory firmy jsem při zaměstnání zvládla vystudovat vysokou školu v oboru Vzdělávání dospělých. Přestože pracuji celá léta na personálním oddělení, nikdy se tato práce pro mě nestala stereotypem. Činnost na našem oddělení se neustále vyvíjí, mění, zlepšuje. Stále se učím něco nového. Život ve firmě je pestrý.

V roce 2015 jsem povýšila z pozice personalistky do pozice personální ředitelky. Na tuto roli jsem byla připravována zhruba rok, kdy mě můj šéf, odcházející do důchodu, zasvěcoval do činností manažera personálního úseku.

Pozice personální úseku je ve firmě poměrně silná. Celý management vnímá důležitost péče o své zaměstnance. Podpora kolegů z vedení firmy i ředitele závodu je pro mou práci hnacím pohonem. A pak samozřejmě vztahy z kolegy. Nebojím se říci, že v tomto je naše firma výjimečná. S některými kolegy se znám přes 20 let a tak je firma taková moje druhá rodina.

Nejen pro mě, ale i pro ostatní kolegy je budování dobré atmosféry ve firmě klíčová aktivita, na které společně pracujeme. I když nám někdy práce přerůstá přes hlavu, jako tým se stmelíme, táhneme za jeden provaz a razíme heslo: Hlavně neztrácet smysl pro humor.

Simona Janoušková

Ředitelka kvality

Česká Lípa

Simona Janoušková

Moje kariéra ve společnosti Adient začala na úseku kvality a kvalitě jsem věrná dodnes. Nastoupila jsem v roce 1999 a nejprve si vyzkoušela, jaké je to pracovat s dodavateli, nahlédla jsem do laboratoře a poznala výrobu části dodávaných materiálů. Přibližně po dvou letech jsem přesedlala na druhou stranu a stala se kontaktní osobou pro zákazníky. V pozici inženýra kvality jsem měla možnost poznat rozdílné zákazníky, jejich požadavky a také způsob kompletování našich ušitých potahů na rám a pěnu sedačky. Následovala příjemná pauza v podobě mateřské dovolené. Po jejím návratu jsem se ráda vrátila na pozici inženýra kvality a po třech letech jsem přijala nabídku na pozici ředitelky kvality.

Práce na kvalitě je dosti odborná, ale zároveň hodně rozmanitá a kreativní, člověk se zde rozhodně nenudí. Baví mě získávat stále nové a nové zkušenosti, které mě posouvají dál. Velice si vážím možnosti dále se vzdělávat a tím si prohlubovat dosavadní znalosti.

Firma Adient si váží zaměstnanců, uvědomuje si důležitost všech operátorů ve výrobě a snaží se jim jejich pracovní úkony zjednodušovat. Pracujeme v týmech a společně se podílíme na zlepšování výrobních procesů. Každý názor či „zlepšovák“ je vždy vítán. Naším cílem je kvalitní výrobek a zároveň spokojený zákazník. Ve firmě vládne přátelská atmosféra a pro mě je radost v takové společnosti pracovat.

Eva Jelínková

Finanční ředitelka

Česká Lípa

Eva Jelínková

Do firmy jsem nastoupila v roce 2009, již po zkušenosti z oblasti automobilového průmyslu na pozici controller (ekonom). Pracuji jako finanční ředitelka a baví mě, že mohu nahlédnout do všech oblastí společnosti. Abych mohla řídit finance, musím mít přehled od výroby, přes logistiku, kvalitu, technologii až po personální oddělení. Práce mi nikdy nepřišla nudná. Neustále přicházejí nové technologie, systémy a zákaznící. Snažíme se naši práci zlepšovat ve všech oblastech.

Ačkoliv finance se neobejdou bez administrativních činností (obzvláště v naší velké globální společnosti), byla jsem překvapená, když jsem se vrátila po dvouleté mateřské, jak se spousta věcí posunula od tisku k uchovávání informací elektronicky a schvalovací procesy se zjednodušily a zrychlily.

Musím i zmínit pracovní prostředí. Sedím ve velkoplošné kanceláři, která je moderně a moc hezky zařízená. Snažíme se, aby se nám tu pracovalo co nejpříjemněji, když už tu trávíme podstatnou část našeho dne. Byla jsem nadšená I z výrobní haly, která se za ty dva roky pro mě proměnila skoro k nepoznání. Světlá, upravená, čistá, zmodernizovaná… I když je práce náročná, myslím, že zázemí napříč celou firmou je velmi příjemné.

Ráda pracuji mezi lidmi a myslím, že kolektiv je tu velice vstřícný, pracovitý a odborně zdatný. Kdykoliv něco potřebuji pro svou práci setkám se s ochotou. Jsem ráda, že se můžu podílet na změnách a pozitivním vývoji v naší firmě a pracovat ve skvělém týmu.

Ing. Lucie Smetanová

Logistics manager

Česká Lípa

Ing. Lucie Smetanová

Když jsem před více jak jedenácti lety nastoupila do společnosti Adient Stráž pod Ralskem (toho času Johnson Controls) a dílem náhody se po roce ocitla na logistickém oddělení, sama jsem netušila, jak dalece mě to ovlivní a zároveň nasměruje v mých dalších letech působení u této firmy. I když začátky nebyly jednoduché a musela jsem překonat řadu obtížných období, musím při pohledu zpět uznat, že každé z nich mi něco dalo a posunulo mě o další kus dopředu. Nyní jsem ráda, že mohu sledovat, jak se společnost mění v nové a dynamické prostředí, že mohu zužitkovat všechny zkušenosti, které jsem za uplynulé roky nasbírala a že mohu být součástí právě tohoto týmu.

BBA. Kateřina Kolářová

Technická ředitelka

Česká Lípa

BBA. Kateřina Kolářová

Ve společnosti Johnson Controls, nyní Adient pracuji s 2 roční přestávkou (kdy jsem z firmy odešla a věnovala se jiným aktivitám) od roku 1994.

První 2 roky na jsem byla na pozici Quality Engineer, následně na pozici Quality Manager. Po cca 4 letech jsem odešla pracovat do centrálního týmu jako Group Quality manager, kde jsme v rámci společnosti otevírali nové závody – jeden v Rusku (Togliatti), poté 2 v Rumunsku (Pitesti a Ploiesti). Zároveň jsem se věnovala vedení kvality, systému kvality a rozvoje dodavatelů ve všech už v té době otevřených Trim závodech (3 v České republice, 1 na Slovensku, 1 v Portugalsku).

Po 2 leté přestávce a návratu do firmy jsem byla součástí týmu, který se začal staral o akvizice, nejprve firmy Michel Thierry (dnes Fabric Division), což obnášelo zavedení synergií a nastavení společných principů v rámci Trimu, poté akvizice Recaro (Keiper), kdy jsme maximum projektů Recara převedli do firmy Johnson Controls (McLaren, Ford, AMG, Scanie,..).

Postupně jsem převzala kompletní agendu procesu NTM (optimalizace šíří v rámci celé divize), projekt Ergonomie (koordinace a vedení v rámci celé divize), a VAVE (úsporné programy, opět v rámci celé divize).

Začátkem tohoto roku jsem přestoupila zpět do výrobního závodu a to na pozici Manufacturing Engineering Manager a získala tak zodpovědnost za celý technický úsek. Naše firma má velice štíhlou strukturu a tak pracovní náplň lidí na technickém úseku je velice pestrá. Mají možnost řešit věci přímo ve výrobě, ale i s vývojem a zákazníkem. Využijí naplno své technické, organizační a jazykové dovednosti. Jsou samostatní a mají zodpovědnost za jim přidělený výrobek. Tým technickém úseku práce naplňuje a to se projevuje v jejich loajálnosti ve společnosti. Není výjimkou, že tu řada z nás pracuje již více než 15 let.

Firma ADIENT uvolňuje nemalé investice pro rozvoj automatizované výroby a zavádění inovací a dává tím tak jasně najevo, kde chce být. A to na přední pozici ve výrobě Automobilových Interiérů. Takováto vize musí nadchnout každého technicky zaměřeného člověka.

Nastavení cookies